Home Ցուցահանդեսների մասնակցության փաթեթներ

«Նախապատրաստական» փաթեթ

 • Ընկերության մարքեթինգային ռազմավարության ուսումնասիրություն
 • Ցուցահանդեսի մասնակցության նպատակի սահմանում
 • Ցուցահանդեսին մասնակցող թիմի ուսուցում և վերապատրաստում
 • Ակնկալվող ցուցանիշների սահմանում
 • Փորձարկում տաղավարում

«Մասնակցություն» փաթեթ
«Նախապատրաստական» փաթեթը լրացվում է․

 • Ցուցահանդեսի մասնակցության ընթացքում շարունակական խորհրդատվության տրամադրում
 • Որոշ բանակցություններին մասնակցություն
 • Ընթացքում փոփոխությունների իրականացում
 • Ակնկալվող ցուցանիշներին ուղղված գործողություններ

«Ամբողջական» փաթեթ
«Նախապատրաստական» և «Մասնակցություն» փաթեթները լրացվում են․

 • Ակնկալվող արդյունքների ամփոփում
 • Թիմից հետադարձ կապի ստացում
 • Ցուցահանդեսի մասնակցության վերջնական ամփոփում
 • Հաշվետվության կազմում և ներկայացում

Ի՞նչ է ստանում հաճախորդը

- Պատրաստի բիզնես մոդել՝ հաճախորդի գաղափարի կամ նախագծի համար
- Բիզնեսի կառավարման հմտություններ և կարողություններ
- Նոր գաղափարներ, գործիքների, տեխնիկաներ
- Ծրագիրն իրականացվում է կոնկրետ նախագծի վրա
- Օգտագործվում են նվազագույն ռեսուրսներ
- Նպատակաուղղված է հստակ արդյունքի

Ինչպիսի՞ մեթոդոլոգիա է կիրառվում

- Խորհրդատվություն՝ բիզնես մոդելի արդյունավետ իրականացման նպատակով
- Թրեյնինգ՝ մոդելի կառուցվածքի կիրառության տարբերակների վերաբերյալ
- Քոուչինգ՝ անձնական և մասնագիտական պոտենցիալի ամենաարդյունավետ կիրառման վերաբերյալ
«Նախապատրաստական» փաթեթ
Ընդհանուր 20 ժամ
ՀՀ դրամ - 660,000
 • Ներառյալ ԱԱՀ
«Մասնակցություն» փաթեթ
Ընդհանուր 24 ժամ
ՀՀ դրամ - 792,000
 • Ներառյալ ԱԱՀ
«Ամբողջական» փաթեթ
Ընդհանուր 28 ժամ
ՀՀ դրամ - 924,000
 • Ներառյալ ԱԱՀ

Կարող եք ինձ հետ կապ հաստատել,
երբ կամենաք

Մենք բոլորս գիտենք, թե ինչպես կարող է բիզնես աշխարհի յուրաքանչյուր խնդիր լինել դժվար հաղթահարելի: Եվ այն միշտ չէ, որ պատասխանում է ձեր առջև դրված բոլոր հարցերին: Ես այստեղ եմ ձեզ օգնելու համար:
Հասցե
Երևան, 0002, Եկմալյան 6
Էլ. փոստ
samvel@bsc.am
Էլ. փոստ
samvel.bsc@gmail.com