ma3xma3x - «Կառավարում» փաթեթ

- Խորհրդատվական և քոուչինգային ծրագիր՝ ma3x - «Կառավարում» փաթեթ

ՀՀ դրամ - 499,000

Համառոտ նկարագիր

ma3x - «Կառավարում» փաթեթ

1 ծանոթացման սեսիա՝ 45 րոպե տևողությամբ,
5 անհատական սեսիա՝ 1,5 ժամ տևողությամբ: