Home «1 րոպե անց»

Երբ ինչ որ բան եք պլանավորում, նախապես մտածու՞մ եք թե ինչ տեղի կունենա
#1րոպեանց, երբ այն անեք:

Նույնիսկ ոչ էական թվացող քայլը կարող է լուրջ հետևանքներ ունենալ: #1րոպեուշադրություն: #1րոպեանց:

"1 Minute Later"

Թե ինչպես հասնել անգերազանցելի արդյունքի և երաշխավորված շարժվել #ՄիշտԱռաջ։

Նրանք, ովքեր ինչ-որ նոր բան են սկսել՝ փոքրիկ բիզնես, նոր հետաքրքրություն, փոփոխություններ, մեծ հարգանքի են արժանի: Իսկ ովքե՞ր են նրանք:

Մարդիկ են, որոնք օգտվում են հնարավորություններից, գնահատում են իրավիճակը, կայացնում են որոշում և իրենց կամքով դիմել են ռիսկի ու դիմակայում են մարտահրավերներին: Գործի բնույթով թե անձնական համակրանքով՝ ես ամեն ինչ անում եմ այսպիսի մարդկանց աջակցելու, ուղղություն, խորհուրդներ տալու համար. աճել, զարգանալ և նոր բարձունքներ գրավել:

Մարդիկ են, որոնք փոխվում են: Փոխվում են, որպեսզի փոխեն: Մարդիկ, որոնք գիտեն՝ ինչ արժե ժամանակը:

# ԺԱՄԱՆԱԿՆ Է ՍԿՍԵԼՈՒ

# ԺԱՄԱՆԱԿՆ է ԵՐԱԶԵԼՈՒ

# ԺԱՄԱՆԱԿՆ Է ԻՆՔԴ ՔԵԶ ՏԵՂԸ ԴՆԵԼՈՒ

# ԺԱՄԱՆԱԿՆ Է ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ, ՈՐ ԴՈՒ ԿԱՐԵՎՈՐ ԵՍ

# ԺԱՄԱՆԱԿՆ Է ԴԻՐՔԱՎՈՐՎԵԼՈՒ

# ԺԱՄԱՆԱԿՆ Է ԺԱՄԱՆԱԿԸ ԳՆԱՀԱՏԵԼՈՒ

ԺԱՄԱՆԱԿՆ Է ԱՌԱՋ ԳՆԱԼՈՒ

# ԺԱՄԱՆԱԿՆ Է ԳԼՈԲԱԼ ՄՏԱԾԵԼՈՒ

# ԺԱՄԱՆԱԿՆ Է ՄԵԾ ԳՈՐԾԵՐ ԱՆԵԼՈՒ

# ԺԱՄԱՆԱԿՆ Է ՖԻՆԱՆՍԱՊԵՍ ԱՆԿԱԽԱՆԱԼՈՒ

# ԺԱՄԱՆԱԿՆ Է ԱՇԽԱՐՀԸ ՔԵԶՆՈՎ ԱՆԵԼՈՒ

# ԺԱՄԱՆԱԿՆ Է ՄԵԿ ՐՈՊԵԻ ԱՐԺԵՔԸ ԳՆԱՀԱՏԵԼՈՒ

https://samvelgevorgyan.com/wp-content/uploads/2021/05/1-minute-later-3-eng.png
https://samvelgevorgyan.com/wp-content/uploads/2021/05/1-minute-later-2-eng.png
https://samvelgevorgyan.com/wp-content/uploads/2021/05/1-minute-later-1-eng.png

«1 րոպե անց» գիրքը նախատեսված է այն անձանց համար, ովքեր գնահատում են յուրաքանչյուր րոպեն, ցանկություն ունեն բացահայտելու ամբողջ ներուժը, որոշել են խոչընդոտները դարձնել հնարավորություն, ձեռքից բաց չեն թողնում հնարավորությունները և մշտապես ձգտում են #ՄիշտԱռաջ:

Աշխարհը փոխվում է՝ իր հետ բերելով նոր մարտահրավերներ, նոր մոտեցումներ, նոր գաղափարներ, նոր պահանջներ: Եթե օրվա ընթացքում որեւէ բան չի փոխվել, նշանակում է՝ ինչ-որ բան այն չէ:

Ամեն ինչ արագ փոխվում է: Այնքան, որ արագ փոփոխություններից այլեւս չենք զարմանում: Կարծես՝ այդպես էլ պետք է լիներ: Կարծես՝ միշտ այդպես էլ եղել է:

Մնում է որսալ փոփոխությունների ալիքը...

Գնիր գիրքը առցանց

https://samvelgevorgyan.com/wp-content/uploads/2020/07/arca-visa-mastercard-idram-dark.png

Other payment methods:
BSC Business Support Center LLC, Ameriabank CJSC, no. 1570005343780400.
Purpose: payment for the purchase of a “1 Minute Later” book (you can pay with the mobile banking app & e-wallet).

* Ծառայությունների արժեքի գանձումը կատարվում է ՀՀ դրամով, անկախ Ձեր կողմից վճարվող տարադրամից՝ վճարման պահին սահմանված փոխարժեքներով:

Կարող եք ինձ հետ կապ հաստատել,
երբ կամենաք

Մենք բոլորս գիտենք, թե ինչպես կարող է բիզնես աշխարհի յուրաքանչյուր խնդիր լինել դժվար հաղթահարելի: Եվ այն միշտ չէ, որ պատասխանում է ձեր առջև դրված բոլոր հարցերին: Ես այստեղ եմ ձեզ օգնելու համար:
Հասցե
Երևան, 0002, Եկմալյան 6
Էլ. փոստ
samvel@bsc.am
Էլ. փոստ
samvel.bsc@gmail.com