ma3xma3x - «Թռիչքային աճ» փաթեթ

- Խորհրդատվական և քոուչինգային ծրագիր՝ ma3x - «Թռիչքային աճ» փաթեթ

ՀՀ դրամ - 999,000

Համառոտ նկարագիր

ma3x - «Թռիչքային աճ» փաթեթ

1 ծանոթացման սեսիա՝ 45 րոպե տևողությամբ,
12 անհատական սեսիա՝ 1,5 ժամ տևողությամբ: