https://samvelgevorgyan.com/wp-content/uploads/2021/04/Book-1minutelater-1280x1709.jpg

1 րոպե
անց

Թե ինչպես հասնել անգերազանցելի արդյունքի և երաշխավորված շարժվել #ՄիշտԱռաջ։

Երբ ինչ որ բան եք պլանավորում, նախապես մտածու՞մ եք թե ինչ տեղի կունենա #1րոպեանց, երբ այն անեք:

https://samvelgevorgyan.com/wp-content/uploads/2021/04/arca-visa-mastercard-idram-320x46.png

https://samvelgevorgyan.com/wp-content/uploads/2021/04/Book-YOBIA-1280x1695.jpg

Քո սեփական բիզնեսը Հայաստանում

Գիրքն ուղղված է ինչպես սկսնակ, այնպես էլ արդեն փորձառու ձեռներեցներին:

1. ՊԼԱՆԱՎՈՐԻՐ ՔՈ ԲԻԶՆԵՍԸ,
2. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻՐ ՔՈ ԲԻԶՆԵՍԸ,
3. ԿԱՌԱՎԱՐԻՐ ՔՈ ԲԻԶՆԵՍԸ,
4. ԶԱՐԳԱՑՐՈՒ ՔՈ ԲԻԶՆԵՍԸ:

https://samvelgevorgyan.com/wp-content/uploads/2021/04/arca-visa-mastercard-idram-320x46.png

Կարող եք ինձ հետ կապ հաստատել,
երբ կամենաք

Մենք բոլորս գիտենք, թե ինչպես կարող է բիզնես աշխարհի յուրաքանչյուր խնդիր լինել դժվար հաղթահարելի: Եվ այն միշտ չէ, որ պատասխանում է ձեր առջև դրված բոլոր հարցերին: Ես այստեղ եմ ձեզ օգնելու համար:
Հասցե
Երևան, 0002, Եկմալյան 6
Զանգահարեք
(+374 91) 402461
Էլ. փոստ
contact@samvelgevorgyan.com